Noder og tekst til sangene i Erik Bøghs version af Jorden rundt i 80 Dage fra 1876.

 
 
 
Noderne kan hentes i stort format ved tryk på en side.
Side 2-11 fra nodeheftet.

Indhold:
side 2: Robert Bly
Side 3: Ostindiensfarernes Sang
Side 4: Fra London til Kalkutta
Side 5: Cascarinette-Visen
Side 6: Cascarinette-Visen
Side 7: Jim og John
Side 8: Den bortstjaalne Skat
Side 9: Ved Baalet
Side 10: Parsernes Aftensang
Side 11: Parsernes Aftensang.