Texter på svenska om Haggard och hans verk
Ny Ill. Tidn. 1888

Agvall, Britt: Henry Rider Haggard. Engelsk författare som förnyade äventyrsromanen. DAST-Magazine nr 2, 1996.

Anonym: Allan Quatermain, hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt. Recension i GHT den 12 december 1887.

Anonym: Allan Quatermain, hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt. Recension i Nya Dagligt Allehanda den 16 november 1887.

Anonym: Allan Quatermain, hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt. Recension i Stockholms Dagblad den 17 december 1887.

Anonym: Allan Quatermain, hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt. Recension i Svenska Dagbladet den 3 november 1887.

Anonym: Allan Quatermain, hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt. Recension i tidningen Östra Finland, den 9 januari 1888.

Anonym: Den skeppsbrutnes testamente. Recension i Aftonbladet den 12 december 1888.

Anonym: Den skeppsbrutnes testamente. Recension i Dagens Nyheter den 18 december 1888.

Anonym: Den skeppsbrutnes testamente. Recension i Göteborgsposten den 3 november 1888.

Anonym: Den skeppsbrutnes testamente. Recension i Nya Dagligt Allehanda den 17 novem­ber 1888.

Anonym: Den skeppsbrutnes testamente. Recension i Stockholms dagblad den 11 november 1888.

Anonym: Ett uppseendväckande plagiat. Helsingborgs Dagblad den 22 februari 1920. – Ar­tikel om Pierre Benoits ”L’Atlantide”, som på ”ett uppseendeväckande sätt” överens­stämmer med H Rider Haggards ”She”, som utkom 1887.

Anonym: Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr. Recension i Göteborgsposten den 15 oktober 1887.

Anonym: Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr. Recension i Nya Dagligt Allehanda den 9 nov­ember 1887.

Anonym: Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr. Recension i Svenska Dagbladet den 10 oktober 1887.

Anonym: Jess eller en annan Judith. Recension i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 7 december 1887.

Anonym: Jess eller en annan Judith. Recension i Nya Dagligt Allehanda den 31 mars 1887.

Anonym: Jess eller en annan Judith. Recension i Svenska Dagbladet den 7 april 1887.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Aftonbladet den 20 december 1886.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Dagens Nyheter den 1 december 1886.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 2 december 1886.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Göteborgsposten den 23 oktober 1886.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Nya Dagligt Allehanda den 22 december 1886.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Stockholms Dagblad den 5 november 1886.

Anonym: Kung Salomos skatt. Recension i Svenska Dagbladet den 6 november 1886.

Anonym: Rider Haggard och hans hund. Helsingborgs Dagblad den 29 juli 1904. – Om hur Rider Haggard sanndrömmer om hur hans hund förolyckas!

Anonym: Svalan. Recension i Nya Dagligt Allehanda den 22 november 1899.

-n: Svalan. Recension i Stockholms Dagblad den 29 oktober 1899.

A K.: Allan Quatermain, hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt. Recension i Göteborgsposten den 22 oktober 1887.

Hedman, Iwan: Min Rider Haggard-samling samt en bibliografi. DAST Magazine nr 3, 1971, 

sidan 18.

- Kriminallitteratur på svenska 1749–1985. DAST Förlag 1986.

Nygren, Lars-Erik: Henry Rider Haggards böcker på svenska. Stencil 1978.

- Henry Rider Haggard på svenska. En bibliografi. 1987.

- Henry Rider Haggard på svenska 1886-1987. En bibliografi. 2001.

- H Rider Haggards böcker på svenska. DAST-Magazine nr 1, 1987, sid 62-64, och DAST-

Magazine nr 2, 1987, sid 3-5.

- Allan Quatermain – en hjälte i ordets klassiska bemärkelse. DAST-Magazine nr 4, 1996, sid

24-25.

Stenfors, Bo: Mannen som skapade äventyrsromanen. DAST Magazine nr 2/2001, sid 54-61.   En fyllig artikel om Haggard och hans liv med en förteckning (urval) över hans böcker på svenska. Förteckningen är bristfällig – den redovisar i ett par fall samma bok med olika titlar, medan andra saknas helt.

Wästberg, Per: Rider Haggards Afrika. Essä i Wästbergs bok ”Edith Whartons hemliga träd­gård.” W&W 2000. – En strålande genomgång av Haggards författarskap!

Referenslitteratur på andra språk (Ett urval)

Cohen, M: Rider Haggard – His Life And Works. London, Hutchinson, 1960.

Ellis, P B: H Rider Haggard: A Voice From The Infinite. London, Routledge and Kegan Paul 1978.

Haggard, Lilias Rider: The Cloak That I Left. A Biography of Rider Haggard. London, Hod­der & Stoughton 1951. - En biografi skriven av Haggards dotter.

Higgins, D S: Rider Haggard: The Great Storyteller. London, Cassell 1981.

Leibfried, Philip: Rudyard Kipling and Sir Henry Rider Haggard On Screen, Stage, Radio And Television. McFarland, USA 2000.

Scott, J E: A Bibliography of The Works of Sir Henry Rider Haggard 1856-1925. Elkin Matthews, London, 1947.

Whatmore, D E: H Rider Haggard. A Bibliography. London, Mansell Publishing Limited, 1987.