Andre sammenstälninger af Lars-Erik Nygren:

 

Edgar Allan Poes hemlighetsfulla och fantastiska historier på

svenska 1860-1997. En bibliografi; 1998. 134 sider. Per Olaisen Förlag. Dette er 3. oplag. Tidligere 1982 og 1987. 

 

Anna Katharine Green på svenska 1882-1982. En bibliografi; 2001

Nordiska Förlaget 1909 – 1922. Utgivning och historia.
92 sidor om Nordiska Förlaget, dess historia och en förteckning över förlagets hela utgivning. Illustrerad. 2004

H Rider Haggard på svenska 1886 - 1987. En bibliografi 2001.

 

Allers Illustrerad Familj-Journals Bibliotek och På Lediga Stunder 1879 - 1913. 

Om dessa bägge samlingar av skönlitteratur samt en förteckning över innehållet. 60 sidor. Illustrerad. 95 kr. 2004

 

Tidningsföljetonger i Helsingborgs Dagblad under åren 1885 – 1920. 20 sidor. 50 kr

Wilkie Collins på svenska - en bibliografi. Samt en kortfattad översikt över hans liv och verk. 77 sider, heraf 13 med farvekopier af udvalgte forsider. 2010.Lars-Erik ved  et møde foran en del danske Jules verneudgaver.

Til den svenske Haggardforside