Henry Rider Haggard på svenska 3. del:

    1925 - nu

af Lars-Erik Nygren Til Haggard på svenska 1900 - 1925


1925-01

Heu-Heu eller Vidundret (Heu-Heu or the Monster, 1924).
Albert Bonniers Förlag. Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1925. Kartonnerad, 138x198 mm. Främre omslag i flerfärg, klotrygg med text i guldtryck och bakre omslag med text i svart tryck. Översättning Elsa af Trolle. 239+1 sidor. Pris 4:50.

 

1927-01

Benita. Äventyrsberättelse från Afrika (Benita, 1906).
Holmquists Boktryckeris Förlag. Holmquists Boktryckeri, Stockholm 1927. Kar­tonnerad 123x190 mm. Främre pärm med flerfärgsillustration (samma som 1921-01) och text i rött och blått. Rygg i rött klot utan text. Blankt, vitt bakre omslag. Omslagsillustration med undertiteln ”Äventyr bland makalanger-negrer.” Översätt­ning Ella Svanberg. Illustrerad med engelska originalillustrationer (av Gordon Browne?). 192 sidor. Pris 3:50.

 

1928-01

Hon (She, 1887).
Baltiska förlaget AB. Stenström & Bartelson, Boktr. A.-B., Malmö 1928. Berömd Litteratur. Världslitteraturens mest bekanta verk. Brunt halvfranskt band 130x190 mm. Frontespis med porträtt av Haggard. Översättning och levnadsteckning över Haggard av Gunnar Malmberg. 320 sidor. Pris okänt.

 

1928-02

Aztekernas siste hövding (Montezuma’s Daughter, 1893).
Bröderna Lindströms Förlags A-B. Violas Förlags A.-B:s Tryckeri, Stockholm 1928. Brunt halvfranskt band, 125x192 mm. Översättning Oscar Nachman. Förord av Gustaf Bolinder. Frontespis: porträtt av Haggard av signaturen S P. 1+349 sidor. Pris 2:50.

 

1928-03

Den gyllene guden (The Yellow God, an Idol of Africa, 1909).

Aftonbladet. Aftonbladets tryckeri, Stockholm 1928. Följetong i 62 avsnitt den 1 augusti (nr 208) - 1 oktober (nr 269) 1929. Översättning D. (troligen Aslög Davidson). 495 sidor.

1929-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Saxon & Lindströms Förlags A-B. Saxon & Lindströms Förlags A.-B:s Tryckeri, Stockholm 1929.Brunt halvfranskt band 130x191 mm, med tryck och dekor i guld på ryggen. Översättning Oscar Nachman. Frontespis: porträtt av Haggard av sign S P. 1+316+1 sidor. Pris 2:50.


1937-01

Kung Salomos skatt (King Solomon's Mines, 1885)

Lunds Dagblad  den 16 mars - 11 maj 1937. Ensidig följetong med 6 spalter per dag. Översättning av Oscar Nachman. Samma översättning som bokutgåvan 1929!

1942-01

Gudinnan vid Månsjön (The Treasure of the Lake, 1926).
Veckorevyn nr 22 (5 juni) –36 (11 september) 1942 (Årgång 8). Åhlén & Åker­lunds förlag. Å&Å:s Fotogravyranstalt, Stockholm 1942. Häften ca 255x325 mm, med omslag i flerfärg. 40 sidor per nr inklusive omslag. Anonym översättning. Illustrationer av signaturen Liling. Pris 30 öre per nr.

 

1943-01

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
Levande Livet nr 41 (10 oktober) 1943 – nr 9 (27 februari) 1944 (Årgång 14-15). Åhlén & Åkerlunds förlag. Åhlén & Åkerlunds Boktryckeri, Stockholm 1943-1944. Häften ca 206x282 mm, med omslag i flerfärg. 52 sidor per nr inklusive omslag. Anonym översättning. Vinjetter av Anders Olsson. Pris 30 öre per nr.

 

1944-01

Sihambas spådom. En fantastisk händelserik äventyrsroman från Boer-Afrika (The Swallow, 1899).
ALLAs Veckotidning nr 52 (29 december) 1944 – nr 21 (25 maj) 1945 (Årgång 14-15). AB Allhems Förlag. Allhems Förlags tryckeri, Malmö 1944-1945. Häften ca 194x270 mm, med omslag i flerfärg. 44 sidor per nr inklusive omslag. Anonym översättning. Illustrerad av sign Ralle W. Pris 20 öre per nr.

nr. 1 1945

 

no. 10, 1945

no. 10, 1945

 I nr 18 förekommer den bifogade bilden, signerad Palle W. Den afrikanska flickan har begåvats med en riktigt fin hawaiiansk hula-hula-kjol!

 

Efterhängsen dåre:  en dåre (lunatic) som aldrig släpper taget, aldrig ger upp, kanske?

1948-01

Hon (She, 1887).

A.     A.-B. Lindqvists Förlag. Nylands Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1948. Be­römda Romaner nr 15. Häftad, 147x206 mm. Omslag med illustration och text i rött och svart tryck. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översätt­ning Gemma Funtek-Snellman. Omslagsillustration av Lindeberg. 173 sidor + 3 reklamsidor. Pris 2:75.

B.     Samma. Förlagsbeteckning Söderström & Co:s Förlagsaktiebolag. Pris okänt.

C.     Samma som A. Halvfranskt band, 135x196 mm, utan medbundna om­slag

 Skyddsomslag i trefärgstryck. Pris 4:50.

 

 

Anm. Inbunden variant av B ej belagd.

 

1949-01

Benita. Äventyrsroman (Benita, 1906).
B Wahlströms Bokförlag. B Wahlströms Förlagstryckeri, Stockholm 1949. Gula Cirkelserien (nr 11). Originalband med gulbrun klotrygg och text i guld på röda fält. Skyddsomslag med omslagsillustration i flerfärg och text i vitt på framsidan, rygg i gult, rött och vitt samt baksida med text i gult, rött och blått. Översättning Birgit Hård af Segerstad. 256 sidor. Pris 3:75.

 

1951-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Veckorevyn nr 11½-12 (23 mars, dubbel/påsknr) –23 (15 juni) 1951 (Årgång 17). Åhlén & Åkerlunds förlag. Å&Å:s Fotogravyranstalt, Stockholm 1951. Häften ca 255x325 mm, med omslag i flerfärg. 48 sidor per nr inkl omslag. Anonym över­sättning efter Haggards roman och Metro-Goldwyn-Mayers filmmanuskript. Illustrationer sign Liling. Pris 38-45 öre per nr.

 

1952-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).

A.     Albert Bonniers Förlag. Alb Bonniers boktryckeri, Stockholm 1952. Bonniers Folkbibliotek nr 65. Häftad112x186 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Rygg med text i svart och förlagsemblem i blått tryck, rygg med text i svart tryck. Anonym nyöversättning. Omslagsillustration av Gunnar Brusewitz. 246+6 sidor. Pris 2:75.

B.     Samma. Klotband 120x190 mm med skyddsomslag, likt med det häftade om­slaget. Pris 4:50.

 

1952-02

Hon (She, 1887).
Veckorevyn nr 14 (11 apr) –26 (4 jul) 1952 (Årgång 18). Åhlén & Åkerlunds för­lag. Å&Å:s Fotogravyranstalt, Stockholm 1952. Häften ca 255x325 mm, med om­slag i flerfärg. 48-56 sid per nr inkl omslag. Anonym översättning. Illustrationer sign Liling. Pris 45 öre per nr.

 

1952-03

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Smålandsposten – Kronobergs Läns Tidning. Smålandspostens Boktryckeri, Växjö 1952. Publicerad 40 dagar som följetong den 22 januari (nr 12) – 1 april (nr 51) 1952. Ingen sidnumrering – publicerad med 7 spalter på sista sidan med annan text på baksidan. Ano­nym översättning efter Haggards roman och Metro-Goldwyn-Mayers filmmanu­skript). Illustrerad med filmbilder.

 

 

 

1952-04

.

.

.

.

.

1952-05

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Norrköpings Tidningar 1952. Årg. 194. Pris 20 öre/nr.

Publicerad som följetong med 37 avsnitt mellan den 16 januari (nr 13) – 27 februari (nr 49) 1952. Ingen sidnumrering – publicerad med 7 spalter med annan text på baksidan. Anonym översättning efter Haggards roman och Metro-Goldwyn-Mayers filmmanuskript. Illustrerad med filmbilder.

Anm. Identisk med 1952-03. Kan säkert ha tryckts i fler tidningar!

 

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).

Lunds Dagblad 1952. Lunds Dagblads A.-B:s tryckeri, Lund 1952. Publicerad som följetong med 40 avsnitt  den 31 juli (nr 175) -  15 sep (nr 214) 1952. Anonym översättning efter Haggards roman och Metro-Goldwyn-Mayers filmmanuskript. Illustrerad med filmbilder.

Anm. Identisk med 1952-03 och 1952-04.

1955-01

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).

A.     AB Lindqvists förlag. J Simelii Arvingars Boktryckeri AB, Helsingfors 1955. Omslaget tryckt hos Tryckcentralen, Örebro, med trycknr 551187. Häftad, 146x 200 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Ryggtext i svart tryck. Bakre omslag med text i rött och svart tryck. Översättning Erik Dahlberg. 220 sidor. Pris 4:75.

B.     Samma. Inbunden. Pris 6:75.

Anm. Ej sett inbunden version. Eventuellt kan det finnas en finsk delupplaga.

 

1957-01

Hon (She, 1887).

A.     AB Lindqvists förlag. AB Tryckericentralen, Borås 1957. Tigerböckerna nr 2. Häftad pocketbok, 118x176 mm. Omslag i gult, rött, vitt och svart. Översätt­ning Gemma Funtek-Snellman (samma som 1948-01). 188 sidor. Pris 2:50.

B.     Samma. Mörkblått kartongband 112x173 mm, med en vit tiger på främre omslaget. Omslag ej medbundna. Pris okänt.

 

1957-02

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Illustrerade Klassiker nr 26. Illustrerade Klassiker AB. Dyva & Jeppesens Bog­trykkeri Aktieselskab, Köbenhavn utan år (1957). Häfte, 173x252 mm, med om­slag i flerfärg. Baksidesreklam t o m nr 32. Tecknad serie. Tecknare Henry Kiefer. Uppgift om textförfattare och översättare saknas. 48 sidor. Pris 1 kr.

Anm. Förlaget band även in tidningar, 10 nr i följd, i olikfärgade band med skyddsomslag, t o m nr 130. Nr 21-30 bands i ett grönt band.

Anm 2. Baksidesreklam t o m nr 32.

 

1958-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Albert Bonniers förlag. Alb Bonniers boktryckeri, Stockholm 1958. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 60. Kartongband 148x218 mm med illustration och text i flerfärg. Röd klotrygg med guldtryck, bakre omslag med text i blått tryck. Över­sättning Nils Holmberg. Illustrationer av Walter Paget. Omslagsillustration av Stig Södersten. 212 sidor. Pris 11:50.

 

1960-01

Kleopatra (Cleopatra, 1889).
Illustrerade Klassiker nr 131. Illustrerade Klassiker AB. AB Åhfeldt & Frank, Hel­singborg utan år (1960-talet). Häfte, 175x248 mm, med omslag i flerfärg. Tecknad serie. Illustratör Norman Nodel. Uppgift om textförfattare och översättare saknas. 48 sidor. Pris 1:25.

 

1962-01

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
Albert Bonniers förlag. Alb Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1962. De Odödliga Ungdomsböckerna nr 69. Kartongband, 148x216 mm. Röda pärmar med illust­ration och text i flerfärg. Översättning Nils Holmberg. 13 opaginerade helsides­illustrationer av Maurice Greiffenhagen. Omslagsillustration Stig Södersten. 287+5 sidor. Pris 18:50.

 

1965-01

Skräckens land (Allan Quatermain, 1887).
Illustrerade Klassiker nr 184. Illustrerade Klassiker AB. Åhfeldt & Frank, Hälsing­borg 1965. Häfte, 175x248 mm, med omslag i flerfärg. Tecknad serie. Uppgift om tecknare, textförfattare och översättare saknas. 32 sidor. Pris 1:25.

 

1966-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Illustrerade Klassiker nr 26. Illustrerade Klassiker AB. Polen 1966. Häfte, 173x 252 mm, med omslag i flerfärg. Baksidesreklam t o m nr 165. Tecknad serie. Tecknare Henry Kiefer. Uppgift om textförfattare och översättare saknas. 48 sid­or. Pris 1:25.

Anm. Baksidesreklam t o m nr 165.

 

1968-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Illustrerade Klassiker nr 26. Illustrerade Klassiker AB. Polen 1968. Häfte, 173x 252 mm, med omslag i flerfärg. Baksidesreklam t o m nr 165. Tecknad serie. Tecknare Henry Kiefer. Uppgift om textförfattare och översättare saknas. 48 sid­or. Pris 1:50

.

 

1968-02

    NY!

Kleopatra (Cleopatra, 1889).
Illustrerade Klassiker nr 131. Illustrerade Klassiker AB. AB Åhfeldt & Frank, Hel­singborg utan år (1960-talet). Häfte, 175x248 mm, med omslag i flerfärg. Tecknad serie. Illustratör Norman Nodel. Uppgift om textförfattare och över­sättare saknas. 48 sidor. Pris 1:50

 

1970-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885)
Stjärnklassiker nr 3. Williams Förlag AB. Polen u år (1970). Häfte, 185x258 mm, med omslag i flerfärg. Baksidesreklam t o m nr 50. Tecknad serie (samma som Illustrerade Klassiker nr 26). Tecknare Henry Kiefer. Uppgift om textförfat­tare och översättare saknas. 48 sidor. Pris 2 kr.

 

1972-01

Maiwas hämnd (Maiwa’s Revenge, 1888).
Illustrerade Klassiker nr 213. Williams Förlag AB. Italien 1972. Häfte, 172x247 mm, med omslag i flerfärg. Tecknad serie. Uppgift om textförfattare, tecknare och översättare saknas. 32 sidor. Pris 1:75.

 

1976-01

Erik den djärve (Eric Brighteyes, 1891).
Illustrerade Klassiker nr 228. Williams Förlags AB. Budapest, Ungern 1976. Häf­te, 172x247 mm, med omslag i flerfärg. Tecknad serie. Uppgift om textförfattare, tecknare och översättare saknas. 32 sidor. Pris 2:75.

 

1983-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Niloé. Utan ort och år (London 1983). ISBN 91-7102-124-8. Niloébiblioteket. Lila serien nr 15. Lila originalplastband 155x237 mm. Ryggdekor och text i guldtryck. Skyddsomslag med illustration, dekor och text i flerfärg. Översättning Siv Wil­helmsson. Med åtta illustrationer av Hookway Cowles. karta. 222+1 sidor. Pris ca 50 kr.

 

1984-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).

A.     Hemmets Journal AB. ScandBook AB, Falun 1984. ISBN 91 7674 252 0. Kar­tonnerad, 131x211 mm, med illustration och text i flerfärg. Översättning Inga­lill Behre. Omslagsillustration Svein Solem. 154 sidor. Pris okänt.

B.     Samma. Disneys Bokklubb. ISBN 91 7674 083 8. Kartonnerad, 131x211 mm, med illustration och text i flerfärg (annat omslag med samma illustration som i A i beskuret skick). Pris okänt.

 

1987-01

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
Bonniers Juniorförlag AB. Bonniers Grafiska Industrier AB, Stockholm 1987. ISBN 91-48-51461-6. Önskeklassikern. Kartongband 130x205 mm. Främre om­slag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i svart och grönt tryck. Översättning Nils Holmberg. Efterord av Anna-Britta Hellbom. 13 opaginerade helsidesillustrationer av Maurice Greiffenhagen. Omslag av Bengt Arne Runnerström. 291+3 sidor. Pris okänt.

1994-01

Golf för duffare (Golf for Duffers, The Graphic, 29 november 1890, sidan 610-)
Bidrag i antologin ”Golfhistorier. I urval av Gordon Jarvie”. Trevi 1994. Grönt originalpappband med skyddsomslag i flerfärg, 147x227 mm. ISBN 91-7161-077.4.

 

2007-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Bokklubben Spänning för livet, 2007. Talbok. Inläsare Tore Bengtsson. Tid 8 timmar 40 minuter.

 Til den svenske Haggard-Portal