Henry Rider Haggard på svenska 2. del:

 1900 - 1925   

af Lars-Erik Nygren Til første del af Haggard på svenska (1886 - 1900)


UB i Lund har ett stort antal bokkataloger från olika bokförlag. Her 1915 års julkatalog med ett "reklamomslag" för 1911-utgåvan av "Hon". 

         ..
1900-01

Mr Meesons testamente (Mr Meeson’s Will, 1888).
A.    
På Lediga Stunder. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1900. Häfte 247G-257G (häften med gröna omslag) (sid 513-688), 138x 202 mm. Anonym översättning. 155 sidor (sidor­na 521-675).  Pris 10 öre för två häften med sammanlagt 48 sidor; ett grönt och ett rött häfte.

B.     På Lediga Stunder, band 19. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1900. Gråblått originalklotband 134x196 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i silver och bakre pärm blindpressad. Anonym översättning. 4+732 sidor (sidorna 521-675). Pris för pärmen 75 öre.

  

1900-02

Transvaals natur (Ur The Last Boer War, 1899).
Aftonbladet. Aftonbladets aktiebolags tryckeri, Stockholm 1900. Artikel den 15 januari (nr 11) 1900, sidan 2. Anonym översättning.

 

1900-03

Ett och annat om boerna (Ur The Last Boer War, 1899).
Aftonbladet. Aftonbladets aktiebolags tryckeri, Stockholm. Artikel  den 17 januari (nr 113) 1900, sidan 4. Anonym översättning.

 

1900-04

Transvaals natur (Ur The Last Boer War, 1899).
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Göteborgs handelstidnings Aktiebolags tryckeri, Göteborg 1900. Artikel den 20 januari (nr 16B) 1900, sidan 2. Anonym översättning.

 

1901-01

Lisbeth. Berättelse från Nederländernas frihetskrig (Lysbeth, 1901).
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri, Göteborg 1901. Publicerad som följetong 24 lördagar mellan den 5 janu­ari (nr 4 B) och den 15 juni 1901 (nr 137B). Anonym översättning. Ingen sidnum­rering (publicerad med 8+8+8 spalter varje lördag, utom den 15 juni då det blev 8+8+5 spalter).

Anm. Avsnittens numrering är genomgående rörig. Sista avsnittet numrerat 29, trots att publicering endast skedde 24 gånger.

 

1901-02

Lysbeth. Historisk roman (Lysbeth, 1901).
Sydsvenska Dagbladet Snällposten. SDS tryckeri, Malmö 1901. Publicerad som följetong 93 dagar mellan den 22 augusti (nr 227) och den 22 november (nr 319) 1901. Anonym översättning. Ingen sidnumrering (publicerad med 7 spalter per dag, 7+½ sista dagen).

 

1901-03

    NY!

Lisbeth, Berättelse från Nederländernas frihetskrig. I-III (Lysbeth, 1901).
Handelstidningens Veckoblad. Göteborgs Handelstidnings tryckeri, Göteborg 1901. Publicerad som följetong i 89 avsnitt mellan den 2 januari (nr 1) och den 17 augusti (nr 66) 1901. Anonym översättning. 712 sidor. Prenumeration ett år kostade 1:20.

Anm. Publicerades samtidigt i GHT som ensidig följetong, mellan den 5 januari och den 15 juni. Se 1901-01.

 

1902-01

Elissa eller Zimbabwes fall (Elissa, or The Doom of Zimbabwe, ur Black Heart and White Heart and Other Stories, 1900).

A.    På Lediga Stunder. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1902. Häfte 41G-49G (häften med gröna om­slag) (sid 305-512), 138x 202 mm. Anonym översättning. 166 sidor (sidorna 333-498). Pris 10 öre för två häften med sammanlagt 48 sidor; ett grönt och ett rött häfte.

B.     På Lediga Stunder, band 27. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1902. Gråblått originalklotband 134x196 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i silver och bakre pärm blindpressad. Anonym översättning. 4+571+1 sidor (sidorna 333-498). Pris för pärmen 75 öre.

 

1903-01

Kors och svärd (Lysbeth, 1901).
Engelholms Tidning. Engelholms Tidnings tryckeri, Engelholm 1903. Publicerad som följetong 77 dagar mellan den 18 juni (nr 138) och den 16 sep (nr 214) 1903. Anonym översättning. 616 sidor (8 sidor per dag). Urklippt och inbunden ca 95x 142 mm.

Anm. Se även anmärkning till 1904-01.

 

1904-01

Kors och svärd (Lysbeth, 1901).
Aktiebolaget Borås Tidning. Aktiebolaget Borås Tidnings Tryckeri, Borås 1904. Publicerad som följetong 128 dagar mellan den 16 feb (nr 38) och den 20 juli (nr 165) 1904. Anonym översättning. 616 sidor. Urklippt och inbunden ca 95x142 mm.

Anm. Nytryck av 1903-01, identisk sånär som på uppgift om tidning, tryckeri och tryckår på titelblad och kolofon. Oftast publicerad med 4 sidor per dag, men med arknumrering på var åttonde sida.

 

1904-02

Kors och svärd (Lysbeth, 1901).
Östgöta-Correspondenten. A.-B. ÖstgötaCorrespondentens boktryckeri, Linköping 1904. Publicerad som följetong 143 dagar mellan den 2 jan (nr 1) och den 23 juni (nr 143) 1904. Anonym översättning. 616 sidor. Urklippt och inbunden ca 100x 165 mm.

Anm. Nytryck av 1903-01, identisk sånär som på uppgift om tidning, tryckeri och tryckår på titelblad och kolofon. Oftast publicerad med 4 sidor per dag, men med arknumrering på var åttonde sida.

 

1904-03

Pärljungfrun. En berättelse om Jerusalems fall (Pearl Maiden. A Tale of The Fall of Jerusalem, 1903).

A.    På Lediga Stunder. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1904. Häfte 28G-44G (häften med gröna om­slag) (sid 1-400), 138x 202 mm. Anonym översättning. Illustrerad. 382 sidor (sidorna 1-382). Pris 10 öre för två häften med sammanlagt 48 sidor; ett grönt och ett rött häfte.

B.     På Lediga Stunder, band 35. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1904. Gråblått originalklotband 134x196 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i silver och bakre pärm blindpressad. Anonym översättning. Illustrerad. 576 sidor (sidorna 1-382). Pris för pärmen 75 öre.

 

1905-01

Ayesha eller Hon, som kommit åter (Ayesha. The Return of She, 1905).
Fahlcrantz & Co:s Förlag.
A.-B. Varias Boktryckeri, Stockholm 1905. Förra delen. Fahlcrantz & C:os Romanbibliotek 3. Häftad, 125x193 mm, med omslagsillustra­tion av E. Forsström och text i svart tryck. Översättning H Flygare. 167 sidor. Pris 1:75.

Anm. Enligt text på bakre omslaget kom boken ut samtidigt i Sverige, England, Kanada och Nordamerikas Förenta Stater.

 

1905-02

1905-03

Ayesha eller Hon, som kommit åter (Ayesha. The Return of She, 1905).
Fahlcrantz & Co:s Förlag.
A.-B. Varias Boktryckeri, Stockholm 1905. Senare del­en. Fahlcrantz & C:os Romanbibliotek 4. Häftad, 125x193 mm, med omslagsil­lustration och text i svart tryck. Översättning H Flygare. 172 sidor. Pris 1:75.

(se ovenfor under 1905-01)

Bröderna (Brethren, 1904).

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1905. Förlagsaktiebolagets tryckeri, Malmö 1905. Publicerad som följetong i 72 avsnitt mellan den 4 februari (nr 33) och den 20 april (nr 107A) 1905. Anonym översättning. Följetongen tryckt med 8 spalter per dag.
 

1906-01

Kors och svärd (Lysbeth, 1901).
Halland. Daglig Tidning för Halmstad och Halland. Tidningen Hallands Boktryck­eri, Halmstad 1906. Publicerad som följetong 161 dagar mellan den 28 maj (nr 122) och den 1 december (nr 282) 1906. 616 sidor. Anonym översättning.

Anm. Nytryck av 1903-01, identisk sånär som på uppgift om tidning, tryckeri och tryckår på titelblad och kolofon. Oftast publicerad med 4 sidor per dag, men med  arknumrering på var åttonde sida.

 

1907-01

Tvillingbröderna (The Brethren, 1904).
Aftonbladet. Aftonbladets A-B. Tryckeri, Stockholm 1907. Publicerad som följe­tong 70 dagar mellan den 30 april (nr 99) och den 23 juli (nr 168) 1907. 559 sidor samt en onumrerad reklamsida (Barnens tänder och Stomatol). Anonym översätt­ning. Urklippt och inbunden ca 89x149 mm.

 

1907-02

Öfverste Quaritch (Colonel Quaritch, VC, 1889).
Gefle Dagblad. Gefle Dagblads Tryckeri, Gävle 1907. Publicerad som följetong 59 dagar mellan den 6 juni (nr 129) och den 16 augusti (nr 189) 1907. Anonym över­sättning. 452 sidor. Urklippt och inbunden ca 88x145 mm.

Anm. Tidningen utkom måndag-lördag, följetongen trycktes måndag-fredag.

 

1907-03

Benita. En afrikansk roman (Benita. An African Romance, 1906).
AB Hiertas Bokförlag.
Kungl Hofboktryckeriet, Iduns tryckeri-A. B., Stockholm 1907. Omslaget tryckt i Centraltryckeriet, Stockholm 1907. Häftad 128x200 mm. Omslag av rostrött papper med text och dekor i svart och grönt tryck. Översättning H Flygare. 276 sidor. Pris 3 kr.

 

1907-04

    NY!

Öfverste Quaritch (Colonel Quaritch, VC, 1889).
Helsingborgsposten. Helsingborg 1908. Publicerad som följetong i 37 avsnitt mel­lan den 8 oktober 1907 och den 21 februari 1908. Pris 5 öre/nr. Anonym översätt­ning. Följetongen tryckt med 6-8 spalter per avsnitt på en sida i tidningen (med annan text på baksidan).

 

1907-05

 Lysbeth I-II (Lysbeth, 1901).

Stockholmstidningen 1907. Stockholmstidningens Tryckeri AB, Stockholm 1907. Publicerad som följetong med 72 avsnitt mellan den 16 november (nr 5457C) 1907 och den 22 februari (nr 5537C) 1908. 574 sidor. Anonym översättning.

 Mitt exemplar är inbundet i ett privatbundet halvklotband. 

 
 

Några dagar före följetongens start införde man en avisering om vad som komma skulle. Ett urklippt och inbundet exemplar finns på KB i Stockholm.

1908-01

Öfverste Quaritch (Colonel Quaritch, VC, 1889).
Nerikes Allehanda. Länstidningens Tryckeri, Örebro 1908. Publicerad som följe­tong 49 dagar mellan den 29 januari (nr 23) och den 26 mars (nr 71) 1908. Ano­nym översättning (samma som 1907-02). 361 sidor. Urklippt och inbunden ca 102x154 mm.

 

1908-02

    NY!

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Handelstidningens Veckoblad. Göteborgs Handelstidnings tryckeri A.-B:s tryckeri, Göteborg 1910. Publicerad som följetong mellan den 17 juni (nr 49) och den 7 november (nr 90(A) 1908. Anonym översättning. 336 sidor. Urklippt och inbunden ca 175x105 mm.

 

1909-01

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).
Göteborgs Handelstidnings AB. Göteborgs Handelstidnings AB:s tryckeri, Göte­borg 1909. Publicerad som följetong 29 lördagar mellan den 8 maj (nr 105) och den 20 november (nr 270) 1912. Översättning K A Eriksson (samma som 1895-01). Ingen sidnumrering (publicerad med sex spalter per sida nederst på 3-4 sidor varje lördag, ibland med annan text på baksidan).

Anm. Se även 1909-02.

 

1909-02

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).
Handelstidningens Veckoblad. Göteborgs Handelstidnings tryckeri A.-B:s tryckeri, Göteborg 1910. Publicerad som följetong mellan den 3 juli (nr 53) och den 4 december (nr 97) 1909. Anonym översättning (K A Eriksson), samma som 1890-02 och 1909-01. 675 sidor. Urklippt och inbunden ca 75x155 mm.

 

 

Anm. Samma text som i 1909-01.

1910-01

Lysbeth. Historisk romantisk skildring från Nederländernas frihetskamp (Lysbeth, 1901).

A.    Nordiska Förlaget. Boktryckeriet Gutenberg, Stockholm oktober 1910. Förra delen. Häftad, 129x192 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Bakre omslag och rygg med text i blått tryck. Översättning Jean Fr Rossander. 314 sidor. Pris 1:75.

B.     Samma. Bakre omslag blankt.

 

1910-02

Lysbeth. Historisk romantisk skildring från Nederländernas frihetskamp (Lysbeth, 1901).

A.    Nordiska Förlaget. Boktryckeriet Gutenberg, Stockholm oktober 1910. Senare delen. Häftad, 129x192 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Bakre omslag och rygg med text i blått tryck. Översättning Jean Fr Rossander. 297 sidor. Pris 1:75.

B.     Samma. Bakre omslag blankt.

 

1910-03

    NY!

Det lefvande testamentet (Mr Meeson’s Will, 1888).
Gotlands Allehanda. Gotlands Allehandas tryckeri, Visby 1910. Publicerad som följetong i63 avsnitt mellan den 11 oktober (nr 234) och den 23 december (nr 297) 1910. Följetongen tryckt med 5 spalter per dag per avsnitt på en sida i tidningen (med annan text på baksidan).

 

1910-04

   

NY!

1910-05

NY!

Det lefvande testamentet (Mr Meeson’s Will, 1888).
Helsingborgsposten. Helsingborg 1910-1911. Publicerad som följetong i 52 avsnitt mellan den 15 november 1910 och den 23 maj 1911. Pris 5 öre/nr. Anonym översättning. Följetongen tryckt med 4-6 spalter per avsnitt på en sida i tidningen (med annan text på baksidan).

 

Det levande testamentet (Mr Meeson’s Will, 1888).

Nerikes Allehanda (Örebro Läns Tidning). Länstidningens Tryckeri, Örebro 1910. Publicerad som följetong i 45 avsnitt mellan den 1 dec 1910 (nr 278) och den 23 januari 1911 (nr 18). Anonym översättning. 359 sidor.

1911-01

Morgonstjärnan (Morning Star, 1910).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm augusti 1911. Vol 1. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 39. Häftad, 119x177 mm. Främre omslag med illustration och text i trefärgstryck, rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Sten Granlund. Omslagsillustration av A. C. Michael, från den engelska upplagan. 160 sidor. Pris 25 öre. På bakre omslaget anges nr 39-40 på en rad. Texten ”Vid rekvisition är det nog att angiva bokens nummer och pris.” står på en rad.

B.     Samma. Hårt, vinrött klotband, 120x173 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslags­bilden från A inklistrad som frontespis. Pris 65 öre.

C.     Samma. Mjukt, vinrött grängat klotband, 120x174 mm, med blindpressat för­lagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslags­bilden från A inklistrad som frontespis. Pris 1 kr.

D.    Som A. På bakre omslaget anges nr 39 och 40 på var sin rad. Texten ”Vid rekvisition är det nog att angiva bokens nummer och pris.” tar upp två rader.

Anm. Första paginerade sidan är sidan 17, vilket förutsätter ett förtitelblad, som inte finns i något exemplar jag sett hittills.

 

1911-02

Morgonstjärnan (Morning Star, 1910).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm augusti 1911. Vol 2. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 40. Häftad, 119x177 mm. Främre omslag med illustration och text i trefärgstryck, rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Sten Granlund. Omslagsillustration av A. C. Michael, från den engelska upplagan.  149 sidor plus 10 reklamsidor. Pris 25 öre.

(se ovenfor under 1911-01A)

B.     Samma. Hårt, vinrött klotband, 120x173 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslags­bilden från A inklistrad som frontespis. Pris 65 öre.

C.     Samma. Mjukt, vinrött grängat klotband, 120x174 mm, med blindpressat för­lagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbilden från A inklistrad som frontespis. Pris 1 kr.

Anm. Första paginerade sidan är 11, vilket förutsätter ett förtitelblad, som inte finns i något exemplar jag sett hittills.

 

1911-03

Frun till Blossholme (The Lady of Blossholme, 1909).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm oktober 1911. Vol 1. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 54. Häftad, 119x179 mm. Främre omslag med illustration och text i trefärgstryck, rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Sten Granlund. Omslagsillustration av sign TS. 160 sidor. Pris 25 öre

B.     Samma. Hårt, vinrött klotband, 120x173 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslags­bilden från A inklistrad som frontespis. Pris 65 öre.

C.     Samma. Mjukt, vinrött grängat klotband, 120x174 mm, med blindpressat för­lagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbilden från A inklistrad som frontespis. Pris 1 kr.

1911-04

Frun till Blossholme (The Lady of Blossholme, 1909).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm oktober 1911. Vol 2. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 55. Häftad, 119x179 mm. Främre omslag med illustration och text i trefärgstryck, rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Sten Granlund. Omslagsillustration av sign TS. 160 sidor. Pris 25 öre.

(se ovenfor under 1911-03A)

B.     Samma. Hårt, vinrött klotband, 120x173 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslags­bilden från A inklistrad som frontespis. Pris 65 öre.

C.     Samma. Mjukt, vinrött grängat klotband, 120x174 mm, med blindpressat för­lagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbilden från A inklistrad som frontespis. Pris 1 kr.

 

1911-05

Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr (She, 1887).
Beijers Bokförlagsaktiebolag. Beijers Bokförlagsaktiebolag, Stockholm 1911. Kronbiblioteket nr 102. Häftad, 144x205 mm. Omslagsillustration och text i gult, lila och svart tryck. Anonym översättning. Omslagsillustration av Nils Kjellberg. 238 sidor. Pris 1 kr.

 

1911-06

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
Svenska Bokförlaget. Centraltryckeriet, Stockholm 1911. Trycknr 112465. Del 1. Svenska Bokförlagets Billighetsböcker nr 34. Häftad, 130x181 mm. Främre om­slag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Anonym översättning (J R Spilhammar, samma som i 1894-03/04). Om­slagsillustration av P Lindroth. 215+1 sidor. Pris 25 öre.

 

1911-07

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
Svenska Bokförlaget. Centraltryckeriet, Stockholm 1911. Trycknr 112465. Del 2. Svenska Bokförlagets Billighetsböcker nr 35. Häftad, 130x181 mm. Främre om­slag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Anonym översättning. (J R Spilhammar, samma som i 1894-03/04). Om­slagsillustration av P Lindroth. 184+2 sidor. Pris 25 öre.

 

1911-08

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
Svenska Bokförlaget. Centraltryckeriet, Stockholm 1911. Trycknr 112465. Del 1-2. Kartonnerad, 126x178 mm, med röd klotrygg. Främre pärm med ram och text i gulbrunt tryck samt påklistrad illustration. Ryggen med text i guldtryck, blank bakre pärm. Anonym översättning. (J R Spilhammar, samma som 1894-03/04). Omslagsillustration av P Lindroth. 215+1, 184 sidor. Pris 4:50.

Anm. I senare delen är förtitelbladet (sid1-2) ej medbundet.

 

1911-09

Det lefvande testamentet (Mr Meeson’s Will, 1888).
Kalmartidningen Barometern. Tidningen Barometerns Aktiebolags Tryckeri, Kal­mar 1911. Publicerad som följetong 48 dagar mellan den 13 mars (nr 41) och den 10 juni (nr 89B) 1911. 384 sidor. Anonym översättning. Urklippt och inbunden ca 110x150 mm.

 

1912-01

Lysbeth. Historisk romantisk skildring från Nederländernas frihetskamp (Lysbeth, 1901).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm januari 1912. Vol. 1. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 78. Häftad, 119x177 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Jean Fr Rossander. Omslagsillustration av sign TS (ST?). 190+2 sidor. Pris 25 öre.

B.     Samma. Hårt, vinrött klotband, 120x173 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbil­den från A inklistrad som frontespis. Pris 65 öre.

C.     Samma. Mjukt, mörkt vinrött grängat klotband, 120x174 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbilden från A inklistrad som frontespis. Pris 1 kr.

 

1912-02

Lysbeth. Historisk romantisk skildring från Nederländernas frihetskamp (Lysbeth, 1901).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm januari 1912. Vol. 2. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 79. Häftad, 119x177 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Jean Fr Rossander. Omslagsillustration av sign TS (ST?). 190+2 sidor. Häftad. Pris 25 öre.

(se ovenfor under 1912-01A)

B.     Samma. Hårt, vinrött klotband, 120x173 mm, med blindpressat förlagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbil­den från A inklistrad som frontespis. Pris 65 öre.

C.     Samma. Mjukt, vinrött grängat klotband, 120x174 mm, med blindpressat för­lagsnamn inom ram på främre pärmen och text och dekor i guld på ryggen. Omslagsbilden från A inklistrad som frontespis. Pris 1 kr.

 

1912-03

Svart och vit (Black Heart and White Heart, 1900).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm september 1912. Nordiska Förlagets 10-öresserie nr 50. Häftad 99x167 mm. Främre om­slag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Tom Wilson. 91+4 sidor. Pris 10 öre (”å tåg och järnvägs­stationer 15 öre”).

B.     Samma. Rött klotband, 100x164 mm, med förlagsemblem inpressat på främre pärmen. Ryggen med blindpressad dekor och text i guldtryck. Främre omslaget medbundet (utan prisuppgifter). Pris 50 öre.

 

1912-04

Röda Eva (Red Eve, 1911).
Stockholms Dagblad. Stockholms Dagblads A.-B:s tryckeri, Stockholm 1912. Pub­licerad som följetong 67 dagar mellan den 2 september (nr 237) och den 27 nov­ember (nr 323) 1912. Översättning Signild Wejdling. 473 sidor. Urklippt och in­bunden ca 105x175 mm.

Anm. Författarnammnet felstavat på titelbladet: ”Rider Haggar”!

 

1913-01

Beatrice (Beatrice, 1890).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm juli 1913. Vol I. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 184. Häftad 120x175 mm med främre om­slag i flerfärg av P. Lindroth. Text på rygg och bakre omslag med blått tryck. Översättning Hugo Hultenberg. 160 sidor. Pris 25 öre.

B.     Samma. Inbunden i ett vinrött klotband 120x172 mm med guldtryck på ryggen. Pris 65 öre.

 

1913-02

Beatrice (Beatrice, 1890).

A.    Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm juli 1913. Vol II. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 85. Häftad 120x175 mm med främre om­slag i flerfärg av P. Lindroth. Text på rygg och bakre omslag med blått tryck. Översättning Hugo Hultenberg. 157 sidor (sidorna 161-317). Pris 25 öre.

(se ovenfor under 1913-01A)

B.     Samma. Inbunden i ett vinrött klotband 120x172 mm med guldtryck på ryggen.  Pris 65 öre.

 

1913-03

Beatrice (Beatrice, 1890).

Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm juli 1913. Vol I-II. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 184-185. 317 sidor. Inbunden i ett vinrött grängat klotband med ryggprägling i guld. Skyddsomslag i flerfärg av P. Lindroth (främre om­slaget identiskt med det till den häftade volym 1). Översättning Hugo Hultenberg. Pris 1 kr.

 

1913-04

Lysbeth. Historisk romantisk skildring från Nederländernas frihetskamp (Lysbeth, 1901).

A.    A-B Rasmusson & Hansén, Malmö. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stock­holm 1913. Vol 1. Grönt klotband, 119x174 mm, med dekor och text i guld­tryck på främre pärm och rygg. Översättning Jean Fr Rossander. 190 sidor. Pris okänt.

B.     Samma. Ljusrött klotband.

Anm. Nytryck av 1912-01 med endast förlagsnamn och tryckår utbytta.

 

1913-05

Lysbeth. Historisk romantisk skildring från Nederländernas frihetskamp (Lysbeth, 1901).

A.    A-B Rasmusson & Hansén, Malmö. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stock­holm 1913. Vol 2. Grönt klotband, 119x174 mm, med dekor och text i guld­tryck på främre pärm och rygg. Översättning Jean Fr Rossander. 190 sidor. Pris okänt.

B.     Samma. Ljusrött klotband.

Anm. Nytryck av 1912-02 med endast förlagsnamn och tryckår utbytta.

 

1913-06

Frun till Blossholme (The Lady of Blossholme, 1909).

A.      A-B Rasmusson & Hansén, Malmö. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm 1913. Vol 1. Grönt klotband, 119x174 mm, med dekor och text i guldtryck på främre pärm och rygg. Översättning Sten Granlund. 160 sidor. Pris okänt.

B.       Samma. Rött klotband. I övrigt som A.

Anm. Nytryck av 1911-03 med endast förlagsnamnet och tryckåret utbytt.

 

1913-07

Frun till Blossholme (The Lady of Blossholme, 1909).

A.       A-B Rassmusson & Hansén, Malmö. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm 1913. Vol 2. Grönt klotband, 119x174 mm, med dekor och text i guldtryck på främre pärm och rygg. Översättning Sten Granlund. 157 sidor. Pris okänt.

B.       Samma. Rött klotband. I övrigt som A.

Anm. Nytryck av 1911-04 med endast förlagsnamnet och tryckåret utbytt.

 

1913-08

Morgonstjärnan (Morning Star, 1910).

A-B Rassmusson & Hansén, Malmö. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm 1913. Vol 1. Grönt klotband, 119x174 mm, med dekor och text i guldtryck på främre pärm och rygg. Översättning Sten Granlund. 160 sidor. Pris okänt.

Anm. Nytryck av 1911-01 med endast förlagsnamnet och tryckåret utbytt. Första paginer­ade sidan är 16, vilket förutsätter förtitelblad och ytterligare ett blad med text, som inte finns i något exemplar jag sett.

 

1913-09

Morgonstjärnan (Morning Star, 1910).

A-B Rassmusson & Hansén, Malmö. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm 1913. Vol 2. Grönt klotband, 119x174 mm, med dekor och text i guldtryck på främre pärm och rygg. Översättning Sten Granlund. 149 sidor. Pris okänt.

Anm. Nytryck av 1911-02 med endast förlagsnamnet och tryckåret utbytt. Första paginer­ade sidan är 11, vilket förutsätter ett förtitelblad, som inte finns i något exemplar jag sett.

 

1913-10

Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr (She, 1887).

A.    B Wahlströms förlag. Stockholms Bokindustri A.-B:s Boktr 1913. 25-öres­böckerna nr 48. Häftad, 118x178 mm. Omslagsillustration och text i flerfärg, Ryggtext i blått tryck. Bakre omslag med bild på fyra bokomslag och text­reklam för seriens första 48 böcker i blått tryck. Översättning N Nisbeth. Om­slagsillustration av Dag Ljungdahl. 143+1 sidor. Pris 25 öre.

B.     Samma. Variant med textreklam för seriens 51 första böcker på bakre omslaget samt bild på fyra andra bokomslag.

C.     Samma. Rött klotband ca 120x175 mm, med oval påklistrad bild på främre pärmen. Pris 65 öre.

Anm. Ej sett c.

 

1913-11

Jess (Jess, 1887).
Holmquists förlag. Holmquists Boktryckeri, Stockholm 1913. Häftad, 121x185 mm. Främre omslag med flerfärgsillustration och text i rött och blått. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning Oscar Nachman. Omslagsillust­ration av E Johnson. 158 sidor. Pris 25 öre.

Anm. I Svensk Bokförteckning anges tryckåret felaktigt till 1912.

 

1913-12

Maiwas hämnd (Maiwa’s Revenge, 1888).
Holmquists Boktryckeris Förlag. Holmquists Boktryckeri, Stockholm 1913. En värdefull roman nr 72. Häftad, 123x185 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning A(nna) Berg. Omslagsvinjett E Jehmte. 143 sidor. Pris 25 öre.

 

1913-13

Det lefvande testamentet (Mr Meeson’s Will, 1888).

A)     Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Elanders Boktryckeri A.-B, Göteborg 1913. Häftad, ca 130x185 mm. Omslagsillustration i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text och dekor i svart tryck. Anonym översättning (samma som 1911-09). 181+1 sidor. Pris 25 öre.

B)     Samma. Rött grängat klotband 128x190 mm. Främre omslag med författar­namn och boktitel i guldtryck och blindpressat förlagsnamn och -ort. Rygg med bokens titel i guldtryck. Pris 60 öre.

 

1913-14

Den dolda skatten (Colonel Quaritch, V C, 1889).

A.    Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göte­borg 1913. Häftad 129x190 mm. Omslagsillustration i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text och dekor i svart tryck. Anonym översättning. 176 sidor. Pris 25 öre.


B.     Samma. Rött grängat klotband 132x190 mm. Främre omslag med författar­namn och boktitel i guldtryck och blindpressat förlagsnamn och -ort. Rygg med bokens titel i guldtryck. Pris 60 öre.


 

1914-01

Drottningens av Saba ring (Queen Sheba’s Ring, 1910).
Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1914. Del 1. Häftad, 125x181 mm. Främre omslag av E. Blomberg i flerfärg, rygg med text i blått tryck och bakre omslag i flerfärgstryck. Annonser på omslagets insidor. Översätt­ning Anna Bagge. 160 sidor. Pris 25 öre.

Anm. Originalband av samma slag som 1913-13 och 1913-14 har ej kunnat beläggas.

 

1914-02

Drottningens av Saba ring (Queen Sheba’s Ring, 1910).

Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1914. Del 2. Häftad, 125x181 mm. Främre omslag av E. Blomberg i flerfärg, rygg med text i blått tryck och bakre omslag i blått tryck. Översättning Anna Bagge. 150+8 sidor. Pris 25 öre.

Anm 1. Del 2 avslutas med 8 sidor korta berättelser (Förlagsaktiebolaget Västra Sveriges Berättelseserie) och reklam.

Anm 2. Originalband av samma slag som 1913-13 och 1913-14 har ej kunnat beläggas.

 

1914-03

Röda Eva (Red Eve, 1911).

Åhlén & Åkerlunds förlag. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm 1914. Åhlén & Åkerlunds En-kronasböcker nr 165. Häftad, 129x186 mm. Främre omslag (av C. Krawe?) med illustration och text i flerfärg. Bakre omslag med text i rött och blått tryck. Rygg med text i blått tryck. Översättning Signe Wejdling. 288 sidor. Pris 1 kr.

 

1914-04

Drottningens ring (Smith and the Pharaohs, 1920).

Allers Familj-Journal. Carl Allers förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktie­bo­lag, Helsingborg 1914. Följetong i nr 11 (9-15 mars) – nr 15 (6-12 april) 1914 (År­gång 38). Häften, ca 275x435 mm. 40 sidor per nr. Anonym översättning. Osignerade illust­rationer av Alec Ball. Pris 10 öre/nr (fem kr/år).

Anm. Rättad originaltitel. Berättelsen publicerades först 1920 i bokform, men hade tidigare publicerats i The Strand Magazine 1912-1913.

Anm 2. Följetongen ingick i serien ”På lediga stunder. En utvald roman- och nov­ell­samling afsedd för familjekretsen,” som publicerades som en del av tidningen. ”På lediga stunder” upphörde att utges som separata häften 1912 och ingick därefter som ett avsnitt i själva tidningen.

 

1914-05

Kors och svärd (Lysbeth, 1901).

Hässleholmstidningen Norra Skåne. Norra Skånes Tryckeri, Hessleholm 1914. Publicerad som följetong 77 dagar mellan den 19 maj (nr 59) och den 12 november (nr 135) 1914. 616 sidor. Anonym översättning (samma som 1904-01). Urklippt och inbunden ca 110x190 mm.

 

1914-06

Vindarnas dotter. I (Child of Storm, 1913).

Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1914. Omslaget tryckt av Elanders Boktryckeri A.-B., Göteborg 1915. Del 1. Häf­tad 123x180 mm. Främre omslag av E. Blomberg med illustration och text i fler­färg. Blå ryggtext. Bakre omslag med annons för Svenska partilagret. Omslagets bakre insida med annonser. Översättning Elsa Smedberg. 150 sidor. Pris 25 öre.

Anm. Originalband av samma slag som 1913-13 och 1913-14 har ej kunnat beläggas.

 

1915-01

Vindarnas dotter. II (Child of Storm, 1913).

Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1915. Del 2. Häftad 123x180 mm. Främre omslag av E. Blomberg med illustration och text i fler­färg. Blå ryggtext. Bakre omslag med annons för Svenska partilagret. Omslagets bakre insida med annonser. Översättning Elsa Smedberg. 160 sidor. Pris 25 öre.

Anm. Originalband av samma slag som 1913-13 och 1913-14 har ej kunnat beläggas.

 

1915-02

Suzanne (The Swallow, 1899).

Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm april 1915. Vol I. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 293. Häftad, 121x176 mm. Främre omslag med illustration av C. Krawe och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Över­sättning E Wahlenberg. 144 sidor. Pris 25 öre

.

 

1915-03

Suzanne (The Swallow, 1899).

Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm april 1915. Vol II. Nordiska Förlagets 25-öresserie nr 294. Häftad, 121x176 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärg. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Över­sättning E Wahlenberg. 142 sidor (sidorna 145-286). Pris 25 öre.

 

1915-04

Suzanne (The Swallow, 1899).

Nordiska Förlaget. Ehrnfried Nybergs Boktryckeri, Stockholm april 1915. Nordis­ka Förlagets 25-öresserie nr 293-294. Vol I-II. Inbunden utan omslag i ett vinrött grängat klotband med ryggprägling i guld. Översättning E Wahlenberg. 286 sidor. Pris 1 kr.

 

1917-01

Erik Ejegod (Eric Brighteyes, 1891).

A.    Aktiebolaget Chelius & Co. A.-B. P Nymans Efterträdare, Stockholm 1917. Chelius Enkronas-serie nr 23-24. Häftad 132x200 mm. Främre omslag med illustration och text i gult och svart tryck, rygg och bakre omslag med text i svart tryck. Prisuppgifter på främre omslaget: häftad 2 kr, inbunden 3 kr. Översättning Thure Trolle. Omslagsillustration av (Nils) Kjellberg. 275+1 sidor (I-X, 11-275, onumrerad reklamsida). Pris 2 kr.

B.     Samma. Gult originalklotband, 133x195 mm. Främre pärm med dekor och text inpressat i guld, rygg med text och dekor i guldtryck. Pris 3 kr.

C.     Samma. Häftad. Nytryckt omslag med prisuppgifter på främre omslaget: häftad 3 kr, inbunden 4:50. Pris 3 kr.

D.    Samma. Kartonnerat band med gul klotrygg utan text. Främre omslag med illustration och text lika med C. Pris 4:50.

Färgerna avviker lite från varianten med prisuppgifterna 2 resp 3 kr: den gula färgen är blekare och illustrationen (av Kjellberg) är tryckt i grön färg istället för i svart.

Den häftade 2-kr-varianten har förteckning över böcker i Chelius Enkronasserie nr 1 - 24 medan 3-kr-varianten har blankt bakre omslag.

 


Ryggarna på de bägge häftade exemplaren skiljer sig åt. Version A har ryggtext i svart och serienummerbeteckning, medan version C har ryggtryck i blått, utan serienummerbeteckning.

 

1917-02

Undergöraren (The Wizard, 1896).
Nordiska Förlaget. Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B:s Boktryckeri,Stockholm 1917. 85-öresböckerna nr 17/1917. Häftad 126x192 mm. Beige grängat häftes­omslag med påklistrad omslagsbild i flera färger och text i svart tryck. Anonym översättning (samma som 1897-01). 158 sidor. Pris 85 öre.

 

1918-01

Dödsgrottorna (She, 1887).
Nordiska Förlaget. Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B:s Boktryckeri, Stockholm 1918. 85-öresböckerna nr 16/1918. Häftad 132x190 mm. Främre omslag med illustration i rött, grönt och svart och text i svart tryck. Rygg och bakre omslag med text i svart tryck. Anonym översättning. 190 sidor. Pris 95 öre.

 

1919-01

Maiwas hämnd. Äventyrsberättelse för ungdom (Maiwa’s Revenge, 1888).

A.    Holmquists Boktr. förlag. Holmquists Boktryckeri, Stockholm 1919. Holm­quists Illustrerade Ungdomsbibliotek. Häftad, ca 138x193 mm. Främre omslag med illustration och text i flerfärgstryck. Rygg och bakre omslag med text i blått tryck. Översättning A(nna) Berg. Omslagsvinjett C Krawe. 120 sidor. Pris okänt.


B.     Samma. Klotband, 139x193 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i gult och ljusblått med text i svart tryck. Skyddsomslag med illustration och text i fler­färg och rygg med text i blått tryck. Pris 3:50.

C.  Som B, men skyddsomslaget i svart-vitt, färgversionen har blank baksida, det svart-vita har en lista över böcker.

     


 


1921-01

Benita. En afrikansk roman (Benita, 1906).
Holmquists Boktryckeris Förlag. Holmquists Boktryckeri, Stockholm 1921. Häf­tad, 120x180 mm. Främre omslag med flerfärgsillustration och text i blått och rött. Text på rygg och bakre omslag i blått tryck. Översättning Ella Svanberg. Omslags­illustration C Krawe. 224 sidor. Pris 1:50.

 

1921-02

Lifvets eld (She, 1887).
Bokförlaget   Nya  Ryssland.   Tryckeriet   Progress,    Stockholm   1921.   
SERIA

3AHYMATE 4TEHIE No 5. Häftad 125x188 mm, med omslag av brunt tjockt papper med text och dekorram i svart tryck. Bakre omslag och rygg med text i svart tryck. Anonym översättning. 217 sidor. Pris 3 kr.

Anm. Tryckt i Sverige på ryska. All text utom uppgift om förlag och tryckeri på ryska.

 

1924-01

Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr (She, 1887).

A.    Bröderna Lindströms förlags A-B. Violas Förlags A.-B:s Tryckeri, Stockholm 1924. Häftad, 128x195 mm med hårt pappomslag. Främre omslag med bild och text i rött och svart. Rygg och bakre omslag med text i svart tryck. Ano­nym översättning. Illustrerad av Helge Forsslund. 192 sidor. Pris 3 kr.

B.     Samma. Mjukt pappersomslag.

Anm. Översättningen troligen en lätt bearbetad version av nr 1913-10.

Til 3. del af Haggard på svenska   1925 - nu