Henry Rider Haggard på svenska 1. del:

 1886 - 1900.

af Lars-Erik Nygren Här är en sida ur Beijers förlagskatalog år 1900 med de Haggard-romaner som det året fanns i förlagets "portfölj". "Hon" är Beijers utgåva år 1894. "Aztekernas Höfding" är Looströms utgåva från 1895 - Beijers köpte Looströms förlag 1897. "Dimmornas folk" är Beijerutgåvan 1895, och "Jess eller en annan Judith" är Beijers 1894-utgåva. Alla fanns alltså fortfarande at köpa år 1900!

  

De svenske Haggardudgaver 1886 - 2015.

1886-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
Fr Skoglunds förlag. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1886. Häftad, 126x194 mm. Främre omslag med text och dekor i gult och svart tryck. Rygg och bakre omslag med text i svart tryck. Anonym översättning. VI+312 sidor. Pris 2:50.

 

1887-01

Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr (She, 1887).
Oscar L Lamms förlag. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1887. Häftad, 124x196 mm. Blekgrönt omslag med text och dekor i svart tryck. Över­sättning C A V E. 404 sidor plus 12 annonssidor. Pris 2:50.

 

1887-02

Allan Quatermain. Hans senare forskningsfärd med uppsökarne af Kung Salomos skatt (Allan Quatermain, 1887).
Fr Skoglunds förlag. Gotlands Allehanda tryckeri, Visby 1887. Häftad, ca 120x190 mm. Främre omslag med text och dekorram i svart och grönt tryck.  Anonym över­sättning. 426 sidor. Pris 3 kr.

 

1887-03

Jess eller En annan Judith (Jess, 1887).
Oscar L Lamms förlag. M W Wallberg & Comp. Boktryckeri, Norrköping 1887. Häftad, 126x195 mm. Blekt blågrönt omslag, tryckt hos Gernandts Boktr.-Aktieb., Stockholm, 1888, med illustration och text i svart tryck. Översättning G. –g. 401 sidor plus 5 reklamsidor. Pris 2:50.

 

1887-04

Ayesha, en underbar historia (She, 1887).
Förlagsfirman Året Om. Romanbilaga till ”Illustreradt Året Om”, nr 50 1887 (årgång 1) – nr 16 1888 samt nr 18 1888 (årgång 2). Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri, Göte­borg 1887. Utgivare T Hedlund. Häftad, ca 180x270 mm. Anonym översätt­ning. Med 13 anonyma illustrationer i helsidesformat. 154 sidor. Pris 10 öre per nummer, prenumeration 2.50 per år .

Anm 1. Romanbilagans 26 ark är märkta enligt följande.
Ark 1
”Romanbilaga till Illustreradt Året m N:o 1. 1888.” på titelbladet.
Ark 2-17: ”Romanbilaga. Illustreradt Året Om N:o 2B. 1888.”  osv.
Ark 18 och 20 (något ark märkt med nr 19 finns inte!): ”Romanbilaga. Illustreradt Året Om N:o 18D. 1888.”  resp ”20D.”
Ark 1 av Haggards ”Ayesha” medföljde nr 50/1887. Nr 52/1887 hade dubbelbeteckning = N:o 1/1888. Eftersom jag inte kunnat få fram årgång 1888 på UB i Lund föreligger tills vidare en viss osäkerhet om i vilka nummer Ayesha-bilagan fanns.

Anm 2.Illustrationerna kan möjligen vara de som förekom i den allra första publiceringen av She, i ”The Graphic”, oktober 1886-januari 1887, som illustrer­ades av E K Johnson (originalupplagan i bokform var oillustrerad).

 

1887-05

Hexans hufvud (Witch’s Head, 1885).
Sydsvenska Dagbladet Snellposten. Förlagsaktiebolagets tryckeri, Malmö 1887. Publicerad som följetong 68 dagar mellan den 11 oktober (nr 470) och den 29 dec­ember (nr 604) 1887. Följetongen finns i aftonupplagan (jämna nr: 470, 472 osv). Anonym översättning. Ingen sidnumrering (publicerad med 5+5 spalter per dag; 5+5+1 spalt den 29 dec.
 

1887-06

En ny Judith (Jess, 1887).
Illustrerad Familj-Journal. Carl Allers förlag. Tryckt i Carl Allers etablissement, Köpenhamn 1889. Publicerad som följetong i nr 43 1887–nr 26 1888 (Årgång 11-12). Häften, ca 275x435 mm. Anonym översättning. 10 sidor/nr. Pris 10 öre per nummer.

 

1888-01

Den skeppsbrutnes testamente (Mr Meeson’s Will, 1888).
A.    
Carl Suneson förlag. Almqvist & Wiksells Boktr.-Aktiebolag, Upsala 1888. Häftad, 127x194 mm. Omslag med illustration och text i brunt tryck. Bakre omslag med text i brunt tryck. Anonym översättning. Omslagsillustration av sign E H (även signerad E Westerberg). 1+227 sidor. Pris 2:25.

B.     Samma. Omslagsillustration och text på främre och bakre omslag i rött tryck. I övrigt som A.

C.  Som B. Påstämplad ”P G Bjurströms Förlag. ”

 

1888-02

Den skeppsbrutnes testamente (Mr Meeson’s Will, 1888).
Klemmings Antikvariat. Upsala 1888. 227 sidor. Pris 2:25.

Anm. Ej sett. Belagd i Hedman (1986) och i Svensk Bokförteckning. Kan vara en delupp­laga av 1888-01, men är troligen en från 1888-01 oskiljbar restupplaga, såld via Klemmings antikvariat.

 

1888-03

Systrarna (Jess, 1887).
Dagens Nyheter. Tryckt hos Rudolf Wall, Stockholm 1888. Förra-Senare delen. Publicerad som följetong 53 dagar, mellan den 2 januari (nr 6999) och den 3 mars (nr 7051) 1888. Anonym översättning. 210 + 206 sidor. Urklippt och inbunden ca 86x143 mm.

           

 

1888-04

    

Spåkvinnans hufvud (Witch’s Head, 1885)
Tidningen Karlshamn. Karlshamn, Nya Tryckeri-Bolaget, 1887. Publicerad som följetong 50 dagar mellan den 17 mars (nr 22) och den 15 september (nr74) 1888. Anonym översättning. 392 sidor. Urklippt och inbunden ca 110x177 mm.

Anm. Tryckåret anges till 1887 trots att följetongen publicerades först 1888. Onsdagen den 13 juni publicerades följetongen i en separat upplaga B (nr 47B). Ej publicerad den 30 juni (nr52), 2 juli (nr 52Ŋ), 8 september (nr 72) och den 12 september (nr73).

 

1888-05

    NY!

Bokförläggaren. Halftannat kapitel ur Rider Haggards nyaste roman, ”Mr Meeson’s Will” (ur Mr Meeson’s Will, 1888).
Ny Illustrerad Tidning. Ivar Haeggströms Boktryckeri, Stockholm. Nr 30 (28 juli), sidan 236-237 och nr 31 (4 augusti) 1888, sidan 244-245. Anonym översättning.

 

1889-01

Maiwas hämnd. Berättelse för ungdom (Maiwa’s Revenge, 1888).
P W Karströms Bokhandel. Abr. A. Berg & Co, Mariestad 1889. Sidorna 17-113 tryckta  hos Carl Kjellin & C:ni, Karlstad 1889. Kartonnerad, 127x201 mm. Främ­re omslag med illustration i rödbrunt och text i svart tryck. Röd klotrygg utan text, blank bakre pärm. Anonym översättning. Illustrerad med tre opaginerade helsides­illust­rationer (den andra signerad EK). 113 sidor. Pris 1:50.

 

1889-02

Maiwas hämnd (Maiwa’s Revenge, 1888).
Nerikes Allehanda (Örebro Länstidning). Länstidningens Tryckeri, Örebro 1889. Publicerad som följetong 15 dagar mellan den 21 juni (nr 94) och den 12 augusti (nr 123) 1889 (följetongen finns i numren 94,97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123). Anonym översättning. 119 sidor. Urklippt och in­bunden ca 94x147 mm.

 

1889-03

Öfverste Quaritch. En berättelse (Colonel Quaritch, V C, 1889).
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings tryckeri, Göteborg 1889. Publicerad som följetong 66 dagar mellan den 8 maj (nr 122B) och den 12 augusti (nr 185B) 1889. ”Fri öfversättning.” Ingen sidnumrering (publicerad med sju spalter nederst på en sida per dag, med annan text på bak­sidan).

 

1891-01

Hexans hufvud (The Witch’s Head, 1885).
A E Westerbergs förlag. Centraltryckeriet, Stockholm 1891. Två delar i ett band. Häftad, ca 125x190 mm. Främre omslag med illustration och text i brunt och grönt tryck.
Signaturen på omslaget visar att det är den kände konstnären Vicke Andrén som gjort omslaget! Bakre omslag med symbol i brunt tryck. Översättning J Granlund. 1+588+2 sidor (de två sista opaginerade sidorna är reklamsidor). Titelblad till del 2 utgör sidan 289. Pris 3:50.

Anm. Svensk Bokförteckning anger priset 3:75, men boken har påtryckt pris 3:50.

 

Reklameside med bl.a. reklame for 1891-02

1891-02

Öfverste Quaritch (Colonel Quaritch, VC, 1889).
A E Westerbergs förlag. Centraltryckeriet, Stockholm 1891. Förra-senare delen (i ett band). Häftad, 132x192 mm. Främre omslag med illustration (möjligen av Vicke Andrén?) och text i grönt och brunt tryck. Rygg och bakre omslag med text i brunt tryck. Översättning J. Granlund. 2+507+1 sidor. Pris 3:75.

Anm. Svensk Bokförteckning anger A Granlund som förläggare, men det är troligare att han är distributör av en del av upplagan. Ej sett sådana ex.

 

1891-03

Allans hustru (i Allan’s Wife and Other Tales, 1889).
Norrköpings Tidningars Aktiebolag. Norrköpings Tidningars Aktiebolags tryckeri, Norrköping 1891. Publicerad som följetong 25 dagar mellan den 6 april (nr 77) och den 14 maj (nr 109) 1891 (nr 77-82, 84, 86-88, 90, 92-94, 96-100, 101-105, 109). Anonym översättning. 199 sidor. Urklippt och inbunden ca 94x147 mm.

 

1891-04

Maiwas hämnd (Maiwa’s Revenge, 1888).
TRUMF Veckotidning nr 12 (lörd 21 mars)–nr 31 (lörd 1 aug) 1891 (Årgång 3). Weilands tryckeri, Upsala 1891. Översättning E. P. 154 sidor. Publicerad som ur­klippsföljetong med 8 sidor per nr. Urklippt och inbunden ca 105x170 mm.

Anm. I nr 31 börjar nästa följetong (Lilla mor av förf till John Halifax) direkt på baksidan av sidor som hör till Maiwas hämnd. Tidningen bytte namn till Triumf hösten 1891.

 

1891-05

Beatrice I-II (Beatrice, 1890).
Nya Dagligt Allehanda. Nya Dagligt Allehandas tryckeri, Stockholm 1891. Pub­licerad som följetong 60 dagar mellan den 23 juli (nr167) och den 10 oktober (nr 235) 1891. Översättning B. S. Ingen sidnumrering (publicerad med 5-6 spalter per dag, med annan text på baksidan).

 

1891-06

    NY!

Beatrice I-II. (Beatrice, 1890).
Nya Dagligt Allehanda. Nya Dagligt Allehandas tryckeri, Stockholm 1891. Publicerad som följetong 1891. Översättning B. S. 390 sidor. Urklippt och inbunden ca 99x178 mm.

Anm. Oklart exakt när och var denna version publicerats. ”Beatrice” publicerades som en­sidig följetong i NDA:s huvudupplaga den 23 juli – 10 oktober 1891 (1891-05). NDA:s huvudupplaga ut­kom på eftermiddagen. Under olika perioder gavs också ut t ex en veckoupp­laga (1861-62) och en halvveckoupplaga (1863-72). 1881-1895 gavs ut en s k ”Lilla upplagan” som en morgonupplaga, liksom en landsortsupplaga. Troligen finns denna paginerade version av följetongen i någon av dessa, som inte gått att uppbringa på UB i Lund.

 

1891-07

    NY!

Öfverste Quaritch (Colonel Quaritch, VC, 1889).
a)      Nya Pressen. Tidnings- och Tryckeri-aktiebolaget, Helsingfors, 1891. Publicerad som följetong den 2 maj – 26 juli 1891. Anonym översättning. 304 sidor. Ur­klippt och inbunden ca 100x145 mm.

     b)      Helsingfors 1896. Nya Pressens Följetongsbibliotek 28. Inbunden, ca 105x150 mm. 304 sidor. Anonym översättning. Pris 1:30 Mk.

Anm. Följetongerna i Nya Pressens Följetongsbibliotek gick först som följetonger i tidningen och gavs sedan ut som separata, inbundna böcker. Måttuppgifterna osäkra. Nya Pressen var en aftontidning i Helsingfors. 

1891-08

    NY!

Öfverste Quaritch (Colonel Quaritch, VC, 1889).
Helsingfors 1891. Övriga uppgifter okända.

Anm. Troligen en bokversion av 1891-06.

 

1892-01

Gryning (Dawn, 1884).

Aftonbladet. Aftonbladets Aktiebolags tryckeri, Stockholm 1892. Publicerad som följetong med 129 avsnitt mellan den 8 november 1892 och den 2 mars 1893 (nr 260 – 51). Översättning A. v. Z. 515 sidor plus en reklamsida. Urklippt och in­bun­den ca 95x160 m

m.

 

1894-01

Hon eller Dödsgrottorna vid Kôr (She, 1887).

F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag. M. Polheimers Boktryckeri, Malmö 1894. Häftad, 132x196 mm. Brungult omslag med text och dekor i rött, grönt och brunt tryck. Översättning C A V E. 301 sidor. Pris 2:50.

 

1894-02

Jess eller En annan Judith (Jess, 1887).
F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag. M Polheimers Boktryckeri, Malmö 1894. Häftad, 128x195 mm. Omslag av blekgrönt papper med illustration (samma som 1887-03) och text i svart tryck. Översättning G. –g. 314 sidor. Pris 2.50.

 

1894-03

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).

Annons i Aftonbladets vecko-upplaga i början av januari 1894.

A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1894. Förra delen. Vitterlek, band 68. Sju häften, 127x183 mm, ā 32 sidor (titelblad utan texten ”Förra delen”, sid 3-215, innehållsförteckning, titelblad med texten ”Förra delen” samt 2 reklamblad) samt häftesomslag. Översättning J R Spilhammar. Pris 15 öre per häfte.

B.     Samma. Rött klotband 132x180 mm. Blindpressad pärm med ryggtext och  ryggdekor i guldtryck. Pris för inbindingspärm 50 öre.

 

1894-04

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1894. Senare delen. Vitterlek, band 69. Sex häften, 127x183 mm, ā 32 sidor (sid 1-184, innehållsförteckning samt 2 reklamsidor) samt häftesom­slag. Översättning J R Spilhammar. Pris 15 öre per häfte.

B.     Samma. Rött klotband 132x180 mm. Blindpressad pärm med ryggtext och ryggdekor i guldtryck. Pris för inbindingspärm 50 öre.

 

1894-05

Montezumas dotter (Montezuma’s Daughter, 1893).
A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1894. Förra-senare delen. Häftad, ca 127x180 mm. 1+215+1, 184+ 1 sidor. Övers J R Spilhammar. Pris 3:75.

B.     Samma. Inbunden i ett blått klotband, 127x180 mm. Främre pärm med illust­ration och text i guldtryck. Ryggtext i guld. Pris 5 kr.

Anm. Ej sett häftad version.

 

1894-06

Nada, den fagra liljan. En zuluflickas lefnadssaga (Nada the Lily, 1892).
A E Westerbergs förlag. P Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1894. Häftad, ca 132x195 mm. Omslag av ljusgrönt papper med text och dekor i blått tryck. Över­sättning Tom Wilson. 361 sidor. Pris 2:7

5

bagside.

Anm. Svensk Bokförteckning anger A Granlund som förläggare, men det är troligare att han är distributör av en del av upplagan. Ej sett sådana ex.

 

1894-07

Dimmornas folk (The People Of The Mist, 1894).
Jämtlands Allehanda. Jämtlands Allehandas Boktryckeri, Östersund 1894. Publi­cerad som följetong 86 dagar mellan den 2 juli (nr 75) 1894 och den 18 jan (nr 8) 1895. Anonym översättning. 699 sidor. Urklippt och inbunden ca 109x172 mm.


1894-08

Dimmornas folk (The People of the mist, 1894).
Varbergsposten. Johan Högbergs tryckeri, Varberg 1894. Varbergsposten nr 50 B.  Varbergspostens följetongsbibliotek 2. Publicerad som följetong 70 dagar mellan den 12 okt 1894 (nr 26) och den 11 jun 1895 (nr 95). Anonym översättning. 547 sidor. Urklippt och inbunden ca 110x165 mm.

Anm. Ett inbundet ex i Lunds Universitetsbibliotek är försett med två titelsidor, den ena med texten ”Varbergsposten nr 50 B”, den andra med texten ”Varbergs­postens följetongs­bibliotek 2”. I tidningen den 12 okt 1894 finns bara den senare med. Varianten med den förstnämnda titelsidan skulle kunna röra sig om en separat utgiven version i bokform.

 

1894-09

    NY!

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).
Helsingborgsposten. Helsingborgspostens boktryckeri, Helsingborg 1894. Publi­cerad som följetong 111 dagar mellan den 19 juli (nr 165) och den 7 december (nr 286) 1894. Anonym översättning. 430 sidor. Urklippt och inbunden ca 122x174 mm.

 

1894-10

    NY!

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).
Nerikes Allehanda (Örebro Läns Tidning). Länstidningens tryckeri, Örebro 1894. Publicerad som följetong 70 dagar mellan den 2 juli (nr 103) och den 5 november (nr 175) 1894. Anonym översättning. 557 sidor.

 

1895-01

Dimmornas folk (The People of the Mist, 1894).

F & G Beijers Bokförlagsaktiebolag. Bergslagsbladets Tryckeri, Köping 1895. Omslaget tryckt av F&G Beijers Boktryckeri, Stockholm 1896. Häftad, ca 152x 208 mm med omslag av blekt gult papper. Främre omslag med ramdekor och text i rött och svart tryck. Bakre omslag med prisuppgift. Översättning K A Eriksson. 344 sidor. Pris 4 kr.

 

 

1895-02

Aztekernas höfding (Heart of the World, 1896).
Looström & Komp:s Förlag. Jämtlands Allehandas tryckeri, Östersund 1895. Häf­tad, ca 135x183 mm. Omslagets utseende okänt. Anonym översättning. 461 sidor. Pris 3:50.

Anm. Ej sett häftat ex. Se även anmärkningar till 1895-03 och 1895-04.
 

 

1895-03

Aztekernas höfding (Heart of the World, 1896).
Vilhelm Skölds förlag, Östersund. Jämtlands Allehandas Boktryckeri, Östersund 1895. Häftad, ca 120x178 mm. Omslagets utseende okänt. Anonym översättning. 461sidor. Pris okänt.

Anm. Ej sett häftat ex. Ej identisk med 1895-02.

 

1895-04

Aztekernas höfding (Heart of the World, 1896).
Jämtlands Allehanda – Jämtlands Tidning. Jämtlands Allehandas Boktryckeri, Östersund 1895. Publicerad som följetong 78 dagar den 21 jan (nr 9) – 29 jul (nr 86) 1895. Anonym övers. 461 sidor. Urklippt och inbunden ca 105x195 mm.

Anm. Jämtlands Allehanda kom ut med sitt sista nr den 26 juli 1895 (nr 85) och bytte namn till Jämtlands Tidning, vars första nr kom ut den 29 juli 1895 (nr 86). Följetongen kom alltså ut med sitt sista avsnitt i JT. Denna version kan vara identisk med 1895-02 eller 1895-03, men något förlagsnamn förekommer inte i tidningsvarianten – en ny tryckning med nytt titelblad måste då ha gjorts och getts ut i bokform.

 

1895-05

    NY!

Aztekernas höfding (Heart of the World, 1896).
Helsingborgsposten. Helsingborgspostens boktryckeri, Helsingborg 1895. Pub­li­cerad som följetong 93 dagar mellan den 2 januari (nr 1) och den 25 maj (nr 120) 1895. Anonym översättning. 352 sidor. Urklippt och inbunden ca 122x174 mm.

Anm. Den uppmärksame läsaren studsar måhända över att ”höfdingen” kom som följetong i Sverige innan den getts ut i bokform i England! Det beror på att den publicerades som följetong i England tidigare, närmare bestämt i Pearson’s Weekly, mellan augusti 1894 och januari 1895. Publiceringen i HP började alltså innan slutet tryckts i England – djärvt!

 

1895-06

    NY!

Aztekernas höfding (Heart of the World, 1896).
Nerikes Allehanda (Örebro Läns Tidning). Länstidningens tryckeri, Örebro, 1895. Publicerad som följetong i 57 avsnitt mellan den 8 maj (nr106) och den 16 juli (nr 162) 1895. Anonym översättning. 453 sidor.

 

1896-01

Världens hjärta eller den hemlighetsfulla staden (Heart of the World, 1896).
A.    
Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1896. Första delen. Vitterlek, band 86. Sex häften, 127x183 mm, ā 32 sidor (sid 1-192, förtitelblad samt titelblad) samt häftesomslag. Anonym översättning. Pris 15 öre per häfte.

     B.  Samma. Rött klotband 132x180 mm. Blindpressad pärm med ryggtext och  ryggdekor i guldtryck. Pris för inbindingspärm 50 öre.

 

1896-02

Världens hjärta eller den hemlighetsfulla staden (Heart of the World, 1896).
A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1896. Andra delen. Vitterlek, band 87. Sex häften, 127x183 mm, ā 32 sidor (sid 1-192 samt titelblad) samt häftesomslag. Anonym översättning. Pris 15 öre per häfte.

   B.     Samma. Rött klotband 132x180 mm. Blindpressad pärm med ryggtext och  ryggdekor i guldtryck. Pris för inbindingspärm 50 öre.

 

1896-03

Världens hjärta eller den hemlighetsfulla staden (Heart of the World, 1896).
A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1896. Första-andra delen. Häftad, ca 127x180 mm. 1+192, 1+192 sidor. Anonym översättning. Pris 1:50 per del.

    B.     Samma. Inbunden i ett blått klotband, 127x180 mm. Främre pärm med illust­ration och text i guldtryck. Ryggtext i guld. Pris 5 kr.

 

Anm. Ej sett häftad version.

1897-01

Undergöraren (The Wizard, 1896).
A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1897. Vitterlek, band 91. Sex häften, 127x183 mm, ā 32 sidor (sid 1-192, titelblad) samt häftesomslag. Anonym översättning. Pris 15 öre per häfte.

    B.     Samma. Rött klotband 132x180 mm. Blindpressad pärm med ryggtext och ryggdekor i guldtryck. Pris för inbindingspärm 50 öre.

 

1897-02

Undergöraren (The Wizard, 1896).
A.    Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Kungl Boktryckeriet, P A Norstedt & Söner, Stockholm 1897. Häftad, ca 127x180 mm. 2+192 sidor. Anonym övers. Pris 1:50.

    B.     Samma. Inbunden i ett blått klotband, 127x180 mm. Främre pärm och rygg med text i guldtryck. Pris 2.50.

    C.     Samma. Inbunden i grönt klotband med text på främre pärm och rygg i svart tryck. Pris okänt.

 

1897-03

    NY!

Trollkarlen (The Wizard, 1896).
Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagbladstryckeri, Helsingborg 1897. Publi­cerad som följetong 37 dagar mellan den 4 januari (nr 4) och den 11 februari (nr 40) 1897. Översättning Ellen Wester.  152 sidor.

 

1898-01

Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines, 1885).
A.    Ol. Hansens Förlag. Victor Petterssons Boktryckeri, Stockholm 1898. Dekore­rat rött originalklotband (M Nilsson & Co, Stockholm) 152x221 mm. Fram­sidan med flerfärgsillustration och titel i guldtryck. Ryggen med text och dekor i svart tryck. Bakre pärm med inpressad blomsterdekoration och bokbindarens namn. Skyddsomslag av brunt papper med titeln på framsidan och prisuppgift på baksidan, tryckt i svart tryck. Försättsblad med blomsterdekor i rödbrunt tryck. Anonym översättning. Nio illustrationer av Walter Paget, övriga av okänd konstnär. 240 sidor. Pris 4:50.

     B.     Samma. Försättsblad med stiliserade prästkragar i blekgrönt tryck.

.         C. Utgår – troligen privatband.

 

1899-01

Hon (She, 1887).
A. På Lediga Stunder. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1899. Häfte 157R-170R (häften med röda omslag) (sid 1-336), 138x 202 mm. Anonym översättning. 306 sidor (sidorna 1-306). Pris 10 öre för två häften med sammanlagt 48 sidor; ett grönt och ett rött häfte.

    B.     På Lediga Stunder, band 14. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1899. Gråblått originalklotband 134x196 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i silver och bakre pärm blindpressad. Anonym översättning. Illustrerad med 13 anonyma illustrationer. 4+620 sidor (sidorna 1-306). Pris för pärmen 75 öre.

Anm. Illustrationerna är desamma som i 1887-04; se anmärkning till denna.

 

1899-02

Kung Salomos grufvor (King Solomon’s Mines, 1885).
A.    På Lediga Stunder. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1899. Häfte 183R-194R (häften med röda omslag) (sid 1-240), 138x 202 mm. Anonym översättning. Sju illustrationer av Poul Steffensen och en karta. 234 sidor (sidorna 1-234). Pris 10 öre för två häften med sammanlagt 48 sidor; ett grönt och ett rött häfte.

     B.     På Lediga Stunder, band 16. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1899. Gråblått originalklotband 134x196 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i silver och bakre pärm blindpressad. Anonym översättning. Sju illustrationer av Poul Steffensen och en karta. 4+603+1 sidor (sidorna 1-234). Pris för pärmen 75 öre.

Anm. Några av illustrationerna är märkta med signaturen P St 99.

 

1899-03

Allan Quatermain (Allan Quatermain, 1887).
A.    På Lediga Stunder. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Jour­nals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1900. Häfte 194R-205R (häften med röda omslag) (sid 225-512), 138x 202 mm. Anonym översättning. Sex illustrationer av Poul Steffensen. 264 sidor (sidorna 235-498).  Pris 10 öre för två häften med sammanlagt 48 sidor; ett grönt och ett rött häfte.

    B.    På Lediga Stunder, band 16. Allers Familj-Journals förlag. Allers Familj-Journals tryckeri-aktiebolag, Helsingborg 1900. Gråblått originalklotband 134x196 mm. Främre pärm och rygg dekorerade i silver och bakre pärm blindpressad. Anonym översättning. Sex illustrationer av Poul Steffensen. 4+ 603+1 sidor (sidorna 235-498). Pris för pärmen 75 öre.

Anm. Några av illustrationerna är märkta med signaturen P St 99.

 

1899-04

Svalan. En berättelse från boernas stora utvandring år 1835 (Swallow, 1899).
Ernst M Eklundhs förlag. Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1899. Häftad ca 135x210 mm. Främre omslag med illustration av Einar Torsslow och text i grönt och gult tryck. Bakre omslag med text i grönt tryck. Översättning I C. 8 opaginerade helsides­illustrationer av Maurice Greiffenhagen. 390+2 sidor. Pris 3 kr.

Bagsidereklame:

Anm. Svensk Bokförteckning anger Björcks Antikvariat som förläggare, men det är troligare att det är distributör av en del av upplagan. Ej sett sådana ex. Illustrationerna torde vara hämtade från den engelska förstaupplagan.

 

1899-05

Svalan (Swallow, 1899).
Göteborgs-Posten. Göteborgs-Postens tryckeri, Göteborg 1899. Publicerad som följetong 62 dagar mellan den 13 april (nr 84) och den 26 juni (nr 144) 1899. Ano­nym översättning. 456 sidor. Urklippt och inbunden ca 130x 62 mm.

 

1899-06

Svala I-II. Roman (Swallow, 1899).
Dagens Nyheter. Dagens Nyheters tryckeri, Stockholm 1899. Publicerad som följetong 54 (27+27) dagar mellan den 21 juni (nr 10511 (B)) och den 23 augusti 1899 (nr 10572 (B)). Anonym översättning (ej samma som i 1899-05). 214 sidor. Urklippt och inbunden ca 130x54 mm.

 

1899-07

En boerkamp mot vildar (Utdrag ur Swallow, 1899).
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Göteborgs handelstidnings Aktiebolags tryckeri, Göteborg 1899. Den 4 november (nr 257B) 1899. Sidan 2, 71 spaltcenti­meter. Anonym översättning (samma som i 1899-04, sign I C).

 

1899-08

    NY!

Svalan En berättelse från boernas stora utvandring år 1835 (Swallow, 1899).
Nya Dagligt Allehanda. Publicerad som följetong den 22 november 1899 – 24 feb­ruari 1900.

 

1899-09

    NY!

Svalan En berättelse från boernas stora utvandring år 1835 (Swallow, 1899).
Stockholms Dagblad. Publicerad som följetong den 29 oktober 1899 – 7 februari 1900.

 

1899-10

    NY!

Om boerna (Ur The Last Boer War, 1899).
Göteborgs Aftonblad 1899. Artikel den 23 december 1899. Anonym översättning.

 Til anden del af Haggard på svenska 1900 - 1925